Akreditovaný kurz pre opatrovateľov detí a pracovníkov detských jaslí

V súlade s novelou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a podmienkami pre kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovnej činnosti opatrovateľov v detských jasliach.

Nezisková organizácia Eduvis ponúka budúcim opatrovateľom možnosť získať akreditované vzdelávanie pre prácu s deťmi. Úspešným absolvovaním kurzu opatrovania detí, splnia naši absolventi zároveň aj zákonnú podmienku pre odbornú spôsobilosť na výchovu detí v detských jasliach v súlade s novelou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách účinnou od 1. marca 2017.

Kedy sa môžete prihlásiť a kedy sa kurz otvára?

Kurzy opatrovania detí bude naša organizácia postupne otvárať od JÚNA 2017. Naši záujemci o vzdelávanie sa môžu na kurz prihlásiť už teraz. Po prihlásení Vás budeme predbežne evidovať v databáze úchádzačov.

Pre koho je kurz určený?

Vzdelávanie je určené všetkým, ktorí majú záujem kvalifikovane pracovať s deťmi, a to:
 • Opatrovateľom/kám detí
 • Budúcim matkám alebo matkám na materskej
 • Pomocníkom pri starostlivosti o deti
 • Vychovávateľom/kám
 • Rodinným príslušníkom malých detí

Čo je cieľom kurzu opatrovania detí?

Kľúčovým cieľom tohto vzdelávania je získať teoretické a praktické vedomosti, skúsenosti či poznatky v oblasti bežnej starostlivosti o deti do troch rokov.

Ako opatrovatelia/ky získate po úspešnom absolvovaní kurzu znalosti a zručnosti ako zabezpečiť správnu výchovu dieťaťa z hľadiska nie len pedagogického, ale taktiež detskej psychológie či pediatrie.

Tieto skúsenosti Vám pomôžu sa kvalifikovane uplatniť nielen na trhu práce v oblasti opatrovania detí, ale môžete túto prax využiť aj doma pri výchove svojich vlastných ratolestí.

Kto sa môže na kurz prihlásiť ?

Zákon stanovuje požiadavku na vzdelanie:
 • Úplné stredoškolské vzdelanie
 • Bez ukončenia vzdelania musí záujemca k 28. februáru 2017 dovŕšiť vek najmenej 50 rokov a pred 1. marcom 2017 poskytovať starostlivosť deťom ako zárobkovú činnosť, a to najmenej 3 roky

Výhody nášho vzdelávania

 • Sme akreditovaným poskytovateľom a spĺňame potrebné podmienky Ministerstva práce pre vzdelávacie inštitúcie
 • V spolupráci s partnermi prevádzkujeme celoslovenskú sieť, vďaka čomu môžete prax súvisiacu s kurzom absolvovať takmer v každom meste
 • Vzdelanie je možné absolvovať aj prostredníctovom rekvalifikácie - celý kurz je preplatený z prostriedkov Úradu práce a pre Vás je úplne bezplatný
 • Rozšírite si odbornú kvalifikáciu, ktorá je akceptovaná v celej EÚ
 • Certifikát o absolvovaní kurzu Vám vydáme v slovenskom, nemeckom aj anglickom jazyku

Mám záujem, ako mám postupovať?

 • Vyplňte formulár na našej stránke a my Vás budeme obratom kontaktovať.
 • Po uhradení zálohy za kurz Vám potvrdíme prihlášku a termín konania kurzu
 • Krátko na to Vám zašleme ďalšie potrebné dokumenty mailom
Information
Potrebujete pomôcť? Neváhajte a kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 905 176 041 alebo prostredníctvom kontaktného formulára a my Vám vysvetlíme všetky potrebné informácie.