Domáca opatrovateľská služba

Naša opatrovateľská služba funguje na celom Slovensku, a to nepretržite 24 hodín denne.

Ak hľadáte možnosť ako zabezpečiť pre svojich rodinných príslušníkov neustálu a spoľahlivú opateru v prostredí, na ktoré sú zvyknutí, Eduvis Vám ponúka riešenie. V rámci zabezpečenia tejto činnosti ponúkame skúsené opatrovateľky, ktoré prešli našim vlastným akreditovaným kurzom opatrovania. Tento typ "in-house" vzdelávania, má obrovskú výhodu, že dokážeme zabezpečiť vysoký štandard úrovne našich opatrovateliek. Tieto prešli u nás minimálne 3 mesačným výcvikom vrátane praxe v zariadeniach sociálnych služieb alebo majú dlhodobé skúsenosti s opatrovaním na Slovensku prípadne tiež v zahraničí.

Náplň práce opatrovateľky zahŕňa napríklad tieto činnosti:

 • príprava alebo podávanie jedla - porciovanie stravy, kŕmenie
 • dodržiavanie pitného režimu – prinesenie nápoja na dosah klienta a pomoc pri pití
 • domáce práce ( upratovanie,žehlenie, pranie, nákupy)
 • hygienická starostlivosť o celé a jednotlivé časti tela – ruky, tvár, zuby, nechty, (holenie, česanie, umývanie, make-up, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, medikamentov)
 • pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, vstávaní
 • V rámci opatrovateľskej služby je možné poskytovať aj pomoc pri základných sociálnych aktivitách, ktoré zahŕňajú napríklad sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavovanie úradných záležitostí a podobne.
 • príprava voľnočasových aktivít, prechádzky atď.
Seniori môžu potrebovať najmä dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, či pri starostlivosti o svoju domácnosť. Opatrovateľská služba zabezpečuje dohľad v určenom čase. Tieto činnosti vieme zabezpečiť aj nepretržite.

Naše služby zahŕňajú napríklad aj:

 • Vedenie dokumentácie o klientovi
 • Opatrovateľka bude viesť na požiadanie záznamy o úkonoch a starostlivosti o opatrovanú osobu. Táto môže byť nápomocná pri spolupráci s lekármi.
 • Špecifický výber opatrovateľky pre potreby klienta
 • Na základe úvodnej konzultácie vyberieme niekoľko profilov opatrovateliek, ktoré máme u nás k dispozícií. Následne Vám ho predložíme, aby mohol pomôcť pri rozhodovaní o výbere vhodnej kandidátky.
 • Organizácia prvého kontaktu s opatrovanou osobou
 • Dohodneme presný termín osobného stretnutia (prípadne telefonického rozhovoru), kde sa môžete bližšie spoznať s opatrovateľkou a prípadne si doplniť informácie, ktoré Ste nenašli v jej profile.
 • Rýchla a flexibilná výmena opatrovateliek
 • V prípade potreby dokážeme výmenu alebo zastupovanie na pracovnej pozícií vykonať v priebehu niekoľkých hodín. Všetko pre to, aby opatrovanie prebiehalo bez akýchkoľvek výpadkov.
V prípade akýchkoľvek problémov a otázok počas priebehu opatrovateľskej služby sme Vám k dispozícii v pracovných dňoch na telefónnych číslach našej organizácie. Mimo pracovných hodín , počas víkendov a sviatkov sme Vám v súrnych prípadoch k dispozícii na tel. čísle +421 905 176 041