O nás

Naše poslanie

Nezisková organizácia Eduvis, n.o. má jednotné poslanie. Tým je:

" Budovanie poznatkovej a zároveň sociálne zodpovednej spoločnosti. "

Z tohto dôvodu podporujeme rozvoj vzdelávania, prenos vedecko-technických informácií do praxe a zvýšením konkurencieschopnosti dbáme na rast životnej úrovne. Zároveň podporujeme aktivity na zlepšenie kvality života sociálne odkázaného alebo inak znevýhodneného obyvateľstva.

Vízia

Jedinou šancou ako toto dosiahnuť, je pomocou vierohodných a relevantných nástrojov pre zlepšenie vzdelávacích procesov, podporou výskumu a vývoja preniesť poznatky a dobré praktiky na konkrétnych jednotlivcov, ktorí zabezpečujú ich zavádzanie do praxe.

Zároveň prostredníctvom štedrých finančných grantov našich partnerov, programom na podporu opatrovateľskej služby, poskytovaním vedomostí, rád a opatrení, bude naša organizácia pokračovať vo svojom úsilí o presadzovanie dôstojnej životnej úrovne.

História

Organizácia vznikla v roku 2014 a je nástupcom odborníkov, ktorí sa venovali problematike charity v tej dobe už viac ako niekoľko rokov. Od začiatku jej činnosti sa orientuje na oblasť celého Slovenska.

Occupational safety