Opatrovateľský kurz

akreditovaný Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR ( MPSVaR )

Opatrovateľský kurz je určený opatrovateľkám aj opatrovateľom. Náš kurz je akreditovaný v rozsahu 220 hodín. V súčastnosti je opatrovateľský kurz nevyhnutnou podmienkou na prácu opatrovateľky. Ukončením opatrovateľského kurzu je skúška, po ktorej je Vám vydaný certifikát opatrovateľského kurzu v slovenskom a jednom zahraničnom jazyku (EN, DE). Opatrovateľský kurz od našej organizácie Vás oprávňuje na prácu opatrovateľky v celej EU!


Information
Kurz opatrovania ako rekvalifikácia ZADARMO
Uchádzačom o zamestnanie registrovaným na Úrade práce ponúkame možnosť po splnení jednoduchých podmienok získať akreditovaný kurz opatrovania celkom zadarmo!

Výhody nášho opatrovateľského kurzu:

  • náš opatrovateľský kurz je akreditovaný Ministerstvom práce soc. vecí a rodiny SR
  • certifikát vydávame v slovenskoma a nemeckom jazyku
  • rozsah opatrovateľského kurzu je  220 hodín,
  • opatrovateľľský kurz môžete uhradiť aj na splátky bez navýšenia,
  • Ako certifikovaná opatrovateľka/opatrovateľ sa môžete uchádzať o zaujímavé pracovné pozície v celej EU, napríklad aj o obľúbené turnusy do Rakúska, Nemecka,
  • vynikáme individuálnym prístupom, profesionalitou a bezkonkurenčnými službami,
  • máme kvalifikovaných lektorov s množstvom skúseností

Na opatrovateľskom kurze si osvojíte

Teoretické znalosti a aj praktické zručnosti , ktoré využijete ako budúca opatrovateľka pri svojej práci. Získate poznatky manipulácii s klientom, o podávaní liekoch, postupoch, prevencii Všetky získané poznatky použijete na podporu sebaúcty a samostatnosti klienta.

Na opatrovateľskom kurze sa prednášajú:

Princípy starostlivosti o starých, dlhodobo alebo ťažko chorých a postihnutých klientov, základy hygieny, prevencia šírenia nákaz, prvá pomoc, zaobchádzanie a transport, prevencia proti úrazom, základy fyzioterapiea, psychológia s dôrazom na ošetrovanie a starostlivosť o starých, postihnutých a chorých ľudí, verbálna a neverbálna komunikácia, zvládanie konfliktov, psychohygiena a tímová práca, základná legislatíva.

Ako sa môžete na opatrovateľský kurz, kurz opatrovania prihlásiť?

Postup je veľmi jednoduchý. Stačí vyplniť registračný formulár na opatrovateľský kurz na našej stránke.

Ako prebieha záverečná skúška opatrovateľského kurzu?

Skúška z opatrovateľského kurzu sa koná pred komisiou, pozostáva z písomného testu a ústnej odpovede. V závere je vyhodnotenie celého opatrovateľského kurzu a odovzdanie certifikátu s celoštátnou platnosťou. Počas odpovede môžete využiť rôzne pomôcky alebo názorne ukázať postupy. Certifikát je vystavený v slovenskom a nemeckom jazyku a spĺňa všetky potrebné kritériá pre prácu doma aj v zahraničí.