Objednavky

Zverejnené objednávky s cenami vyššími ako 1 000 eur.

Odkaz Popis
Link Notebook na realizáciu kurzov projektu
Link IT vybavenie na podporu vzdelávacích aktivít
Link Interaktívna tabuľa pre potreby vzdelávania.
Link Tablet na vzdelávacie aktivity
Link Grafické spracovanie a tlač certifikátov
Link Jednorázové latexové rukavice
Link Expert na zavedenie systému riadenia ISO 9001
Link Monitoring projektu
Link Fotoaparát
Link Expert pre tvorbu metodiky