Rekvalifikácia úradu práce pre opatrovateľky pokračuje aj v roku 2016

Záujemcom o prácu v oblasti opatrovania ponúkame po splnení
jednoduchých podmienok získať akreditovaný kurz celkom bezplatne!

V súlade so zákonom 448/2008 § 54 ods. 1 písm. d), môže uchádzač o zamestnanie (UoZ) registrovaný na úrade práce, zvoliť druh pracovnej činnosti, na ktorú sa chce rekvalifikovať - tým môže byť napríklad práca v oblasti opatrovania, ktorá vyžaduje príslušný akreditovaný vzdelávací kurz.

Rekvalifikáciou sa rozumie práve absolvovanie tohto kurzu, ktorý Vám umožní lepšie sa uplatniť na pracovnom trhu. Cielom je získať potrebné teoretické a praktické zručnosti, ktoré táto práca vyžaduje a ktoré získate vďaka tomuto kurzu. Akreditovaný kurz opatrovania Vám umožňuje prácovať na pozíciách opatrovateľky / opatrovateľa v celej EÚ spolu so zaujímavým finančným ohodnotením.

Information
Potrebujete pomôcť? Opatrovateľské kurzy, ktoré sú preplácané Úradom práce môžete absolvovať aj u nás. Radu Vám poradíme ako správne postupovať, poskytneme potrebné tlačivá a pomôžeme s ich vyplnením.

Výhody nášho kurzu

  • Sme akreditovaným poskytovateľom a spĺňame potrebné podmienky Úradu práce pre vzdelávacie inštitúcie
  • Do dnešného dňa sme vybavili týmto spôsobom desiatky uchádzačov
  • Formuláre žiadostí zasielame predvyplnené obratom mailom
  • Ak splníte jednoduché podmienky, celý kurz je preplatený z prostriedkov Úradu práce a pre Vás je úplne bezplatný
  • V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na nás obrátiť a my Vám radi poradíme

Mám záujem, ako mám postupovať?

  • Vyplňte formulár na našej stránke a my Vás budeme obratom kontaktovať.
  • Krátko na to Vám zašleme potrebné dokumenty mailom
  • Tieto dokumenty je nutné priniesť aspoň 18 dní pred začiatkom kurzu na Úrad práce, kde ste evidovaný
  • Po vystavení potvrdenia od Úradu práce môžete bez obáv nastúpiť na samotný kurz
  • Po jeho skončení je potrebné na úrad priniesť potvrdenie o ukončení rekvalifikácie a faktúru, ktorú Úrad v plnej výške uhradí poskytovateľovi rekvalifikácie

Dokumenty na stiahnutie

Sme skúseným poskytovateľom rekvalifikácie, ktorý má vydanú akreditáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a kurz vykonávame na základe platnej legislatívy v SR. Na poskytnutie príspevku zo zdrojov štátneho rozpočtu neexistuje právny nárok.

Logo Mpsvar